Finans ve Kredi Danışmanlığı

Hizmetlerimiz

Finans ve Kredi Danışmanlığı

shadow

WTBDC Finans, tüm dünyada faaliyet gösteren ve ticari yatırımlarında kullanmak, yeni bir tesis açmak veya her hangi bir sebeple finansman veya dış kaynaklı ucuz kredi  ihtiyacı duyan firmaların ihtiyaçları doğrultusunda ülkemizin ve dünyanın önde gelen banka ve kredi kurumlarından kredi temin etmektedir. Bu kredi temini sırasında gerekli belgelerin hazırlanması, gerekli formların doldurulması ve ilgili kurumlara müracaatların yapılmasını sağlamaktadır.

Krediyi temin etmenin yanı sıra bunu en az maliyet ve en uygun vade ile bulmak zorunludur. Kâr marjlarının minimuma indiği, tahsilat vadelerinin gittikçe uzadığı dönemde en uygun vade ve en düşük oranla finansman bulamamak iflası da beraberinde getirir. Yapılan araştırmalar yeni kurulan firmaların 3 yıl sonra hayatta kalma oranının %70, 5 yıl sonra hayatta kalma oranının %50 olduğunu göstermektedir. Yani yeni kurulan firmaların sadece yarısı 5 yıl sonra faaliyetlerine devam edebilmektedir. Hayatta kalan firmaların ise sadece %10’luk kısmı büyüyebilmektedir. Bu firmaların yapısı incelendiğinde ise neredeyse tamamının finans yönetimini profesyonellerden destek alarak yaptıkları görülmektedir.

Bu durumun başlıca nedenleri; KOBİ’lerin kendilerini ve yatırım projelerini bankalara iyi anlatamamaları ve bankaların karşılarında işi yönlendirip yönetecek uzman finanscılar bulamamasıdır.

Bu engelleri aşıp bankalar ile kredi ilişkisine girebilmiş firmaların bir çoğu ise fiyat ve maliyet analizi yapamamaktadır. Yani aynı krediyi başka bankalarda daha düşük fiyat, daha az komisyon ve daha uzun vade ile temin edebilecekken pazarlık gücünün zayıflığından veya bilgi eksikliğinden bu imkandan bazen yoksun kalmaktadır. Finansman maliyetlerinin yüksekliği firmanın rekabet gücünü de yok etmektedir.

WTBDC Finans, sizin için firmanızın dosyasını bankacıların istediği şekilde hazırlamakta, tecrübesini kullanarak yerli ve yabancı bankalara, finansman şirketleri ve yatırım fonlarına sunmakta ve kredinin onaylanması için her türlü desteği vermektedir.