Stratejik Ortak Bulma

Hizmetlerimiz

Stratejik Ortak Bulma

Günümüzün hızla değişen dünyasında ve rekabette önde olma yarışı içinde, şirket birleşmeleri ve devralmaları iş hayatının vazgeçilmeyen unsurları arasında yer almaktadır. Bu durum karşısında şirketlerin Pazar paylarını ve kârlılıklarını korumaları her geçen gün daha da zorlasmaya başlamış ve bunun sonucunda şirketler arasında iş birlikleri veya birleşmeler kaçınılmaz hale gelmiştir. Değer, sinerji ve verimlilik artışının sağlanması, pazar payının, pazardaki etkinliğin ve gücün arttırarak devamlılığı ve yönetimin iyileştirilmesi ve gizli kalmış değerlerin ortaya çıkarılabilmesi, tüm bunların sonucu olarak da rekabet avantajının elde edilmesi amacıyla gerçekleştirilen iş birlikleri ve birleşmeler, getirecekleri avantajların yanında bazı riskleri de beraberinde getirmektedir.

Mevcut bu risklerin minimize edilebilmesi için ise şirketlerin bu operasyonların her aşamasında yol gösterici, güvenilir ve tarafsız bilgi birikimi ve tecrübesi yüksek, gerekli alt yapıya ve bilgi kaynaklarına sahip bir danışmanlık şirketlerine ihtiyaçları kaçınılmazdır. Bu noktada WTBDC Finans çözüm ortaklarıyla beraber şirket birleşme, satın alma ve finansal ortaklık projelerinde ortak adayları veya satın alınacak hedef şirketlerin belirlenmesinde, proje değerlemesinden anlaşmanın tamamlanmasına kadar geçen her aşamada müşterilerine maksimum faydayı sağlayacak hizmetleri sunmakta ve müşterilerinin yanında yer almaktadır. Şirket devir ve birleşmeleri geniş deneyim ve bilgi birikimi finansman, muhasebe, vergi, pazarlama, operasyon ve yapılandırma alanlarında derin uzmanlık isteyen çok yönlu bir çalışma gerektirmektedir.

WTBDC Finans, şirketlerin ortaklık yapılarının değişmesine yol açan alım-satım işlemlerine öncülük yapması amacıyla kurulmuş olan ve uzman profesyonellerden oluşan bir grupla çözüm ortağı olan kurumsal müşterilerine, finansal yatırımcılara ve borç sağlayan kurumlara, halka açık olan veya olmayan bütün müşterilerimize alım-satım işlemlerinin her safhasında destek olur.
Bu destek, doğru ortağın bulunmasından, alım-satım işlemlerinin yapılandırılmasına, hatta işlemin gerçekleştirilebilmesi için gerekli finansmanın sağlanmasına kadar uzanan süreç içinde verilir.
WTBDC Finans’ın çözüm ortakları dünyadaki bütün benzer danışmanlık şirketlerinden daha fazla sayıda birleşme ve devrelma projesinde yer almıştir.

WTBDC Finans aşağıdaki alanlarda finansal danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

    Özelleştirme öncesi ve sonrası danışmanlık ve destek hizmetleri
    Birleşmeler ve şirket alımlarında aracılık ve danışmanlık hizmetleri
    Şirket değerlendirmeleri
    Strateji analizi ve organizasyon yapılandırması
    Şirket birleşmeleri ve satın alımlarda destek hizmetleri ve danışmanlık
    Joint venture ve stratejik ortaklıklarda destek hizmetleri ve danışmanlık
    Teklif hazırlama ve pazarlık sürecinde destek hizmetleri ve danışmanlık