Venture Capital - Private Equity Danışmanlığı

Hizmetlerimiz

Venture Capital - Private Equity Danışmanlığı

Hızla değişmekte olan iş şartlarına adapte olabilmek ve genişleme hedeflerine ulaşabilmek için güçlü bir sermaye yapısına sahip olmak gerekmektedir. Önceden bir dereceye kadar şirket içi finans kaynakları yeterken artık firmalar dış finansman kaynaklarına da ihtiyaç duymaktadırlar.

Şirketlerin yabancı yatırimcılara, stratejik alıcılara ve özel sermaye firmalarına satış sürecinde WTBDC Finans ve deneyimli çözüm ortaklari uzmanlaşmış deneyimiyle hizmet sunmaktadir. WTBDC Finans ve çözüm ortaklari, orta ölçekli şirket yatırımı hedefleyen geniş bir yabancı yatırımcı ve finansal kuruluş ağına sahiptir.